Book Store | Ramakrishna Math Nagpur
0
ई-पुस्तकें /
मराठी ई-पुस्तकें
/

Marathi eBooks

​​Sri Ramakrishna - Life & Teachings

M001 - श्रीरामकृष्ण चरित्र
M104 श्रीरामकृष्ण : संक्षिप्त चरित्र आणि उपदेश
M083 श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग (प्रथम भाग)
M094 श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग (दुसरा भाग)
M116 श्रीरामकृष्ण म्हणतात
M003 -श्रीरामकृष्ण वाक्सुधा

​​​​​​Sri Ramakrishna - Reminiscences & Conversations

M005 - माझे गुरुदेव
M011 -श्रीरामकृष्णवचनामृत (प्रथम भाग)
M060 - श्रीरामकृष्णवचनामृत (दुसरा भाग)

​​​​​​​Sri Ramakrishna - Interpretation

H191 श्रीरामकृष्णवचनामृतप्रसंग - 3
H193 श्रीरामकृष्णवचनामृतप्रसंग - 4

​​​​Sri Saradadevi - Life & Teachings

M084 श्रीसारदादेवी म्हणतात
M123 श्रीसारदादेवी : संक्षिप्त चरित्र आणि उपदेश
M056 श्रीसारदादेवी

​Sri Sarada Devi - Reminiscences & Other Books

M272 - श्रीमाताजींच्या चरणाश्रयी (भाग १ला)
M275 - श्रीमाताजींच्या चरणाश्रयी (भाग - 2)
M276 - श्रीमाताजींच्या चरणाश्रयी (भाग ३)

​Swami Vivekananda - Life & Teachings

M119 स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त चरित्र आणि उपदेश
M268 युगप्रवर्तक स्वामी विवेकानंद
M013 स्वामी विवेकानंद यांचे चरित्र
M155 विश्वमानव स्वामी विवेकानंद (भाग १ ला)
M156 विश्वमानव स्वामी विवेकानंद (भाग २ रा)
M157 विश्वमानव स्वामी विवेकानंद (भाग ३ रा)
M038 ज्ञानयोग
M009 -कर्मयोग
M015 भक्तियोग
M054 प्रेमयोग
M025 राजयोग
M050 सुबोध राजयोग
M027 - स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली खंड १ ला
M028 - स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली खंड २ रा
M029 - स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली खंड ३ रा
M030 - स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली खंड ४ था
M031 - स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली खंड ५ वा
M032 - स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली खंड ६ वा
M033 - स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली खंड ७ वा
M034 - स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली खंड ८ वा
M035 - स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली खंड ९ वा
M036 - स्वामी विवेकानंद ग्रंथावली खंड १० वा
M017 पूर्व आणि पश्चिम
M018 वेदान्त आणि जीवन (ज्ञानयोगाचा पूरक ग्रंथ)
M045 भारतीय व्याख्याने
M046 विवेकाची आनंदवीणा (आध्यात्मिक कविता)
M023 भारतीय नारी
M270 - स्वामी विवेकानंद आणि सर्वधर्मपरिषद - १८९३
M039 वेदान्ताचे स्वरूप आणि प्रभाव
M049 परिव्राजक (युरोपच्या प्रवासाची दैनंदिनी)
M037 दैवीवाणी (उच्च आध्यात्मिक उपदेश)
M040 पुनर्जन्म आणि आत्म्याचे अमरत्व
M041 सार्वजनीन धर्म : स्वरूप व साधना
M024 स्वामी विवेकानंदांची पत्रे
M025 राजयोग
M022 माझे जीवन आणि कार्य
M014 शक्तिदायी विचार
M043 स्वामी विवेकानंद म्हणतात
M044 माझ्या मोहिमेची योजना
M055 उद्गार आणि बोधवचने
M187 कर्म आणि त्याचे रहस्य

​Swami Vivekananda - Reminiscences & Conversations

M016 स्वामी विवेकानंदांच्या आठवणी
M019 स्वामी विवेकानंदांच्या सहवासात
M026 स्वामी विवेकानंदांशी संवाद आणि संभाषणे
M048 स्वामी विवेकानंद यांच्या मुलाखती व प्रश्नोत्तरे

​​​Disciples of Sri Ramakrishna - Life and Teachings

M059 स्वामी शिवानंद ('महापुरुषजी')
​M269 - स्वामी प्रेमानंद : जीवन व स्मृतिकथा
M113 वेदान्त : सिद्धान्त आणि व्यवहार

​Disciples of Sri Ramakrishna - Reminiscences & Conversations

M020 हिमालयाच्या कुशीत

​Meditation & Spirituality

M047 आत्मसाक्षात्कार : साधना व सिध्दी
M051 जीवनाचे उद्दिष्ट (धर्माचे विज्ञान आणि तत्त्वज्ञान)
M240 मंत्रदीक्षा म्हणजे काय?
M057 उच्च जीवनाची साधना

​Eminent Personalities - Life & Teachings

M012 महापुरुषांच्या जीवनकथा
M004 - पवहारी बाबा
M098 भगवान श्रीरामचंद्र म्हणतात
M233 भगवान महावीर म्हणतात
M088 गुरुनानक म्हणतात
M089 महंमद पैगंबर म्हणतात
M080 श्रीशंकराचार्य म्हणतात
M081 भगवान बुद्ध म्हणतात
M085 भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात
M086 येशू ख्रिस्त म्हणतात

​Ramakrishna Sangha

M021 रामकृष्ण संघ - ध्येय व इतिहास

​India (Bharat)

M052 आधुनिक भारत
M273 - भारतीय इतिहासाचे पदरव

​Bhagawad Geeta

M243 भगवद्गीतेचा सार्वजनीन संदेश – भाग १ला
M244 भगवद्गीतेचा सार्वजनीन संदेश – भाग २रा
M245 भगवद्गीतेचा सार्वजनीन संदेश – भाग ३रा
M053 भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवद्गीता

​Scriptural books

M267 - ईश उपनिषद शांकरभाष्य (मूल व अर्थ)
M278- जीवन्मुक्तिविवेकसार 
M274 - भर्तृहरी कृत वैराग्यशतकम्

​Religion - Hinduism

M006 - हिंदुधर्माचे पुनरुत्थान
M259 मंदिर : सेवा आणि धर्माचे प्रसार केंद्र

​​Yoga & Mind

M009 -कर्मयोग
M015 भक्तियोग
M025 राजयोग
M038 ज्ञानयोग
M054 प्रेमयोग
M050 सुबोध राजयोग
M163 मनाच्या एकाग्रतेचे रहस्य
M058 ज्ञानमार्गावरील प्रवचने

​​​Education, Self Help & Personality Development

M010 - शिक्षण
M266 जीवनाचे प्रभावी व्यवस्थापन
M221 यश प्राप्तीचा मार्ग
M208 अमृत संदेश
M199 जीवनाचा अर्थ : उपनिषदांच्या प्रकाशात
M169 सफलतेचे रहस्य
Added to cart
Your cart has item(s).
- Can't add this product to the cart now. Please try again later.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.